Информирано съгласие

Съвременната дентална медицина разполага с огромен арсенал от материали, техники, методи, лечебни подходи и алтернативни лечебни възможности. Прилагайки основните принципи на нашата практиката - биологичния подход, минимално инвазивния подход и базираната на доказателства медицина, ние определяме лечебния план. Запознаваме пациента с разумните алтернативи и препоръчваме най-подходящия за конкретната ситуация вариант. Запознаваме пациента и с правото му на отказ от лечение и последствията от такъв избор за здравето му.