Биологичен Подход

veneers

Биологичният подход е философско разбиране, основаващо се на няколко основни принципа - избор на биотолерантни материали, използване на високи технологии, минимално-инвазивен подход. Стремежът е постигане на прецизни, естествено изглеждащи, биологично интегрирани възстановявания, които създават усещане за комфорт и здраве в пациента.