Медицина базирана на доказателствата - МБД ( evidence-based medicine )

Медицината базирана на доказателства е форма на медицина, чиято цел е да оптимизира вземането на решения чрез използването на доказателства от научни изследвания. Съвременната  медицината е базирана върху науката, но все пак има и определена емпирична компонента. МБД класифицира доказатествата по тяхната сила като оценява валидността им и реалната им приложимост. Само най-силните от тези доказателства (идващи от мета-анализи, систематични ревюта и рандомизирани контролирани изследвания) могат да доведат до силни препоръки в практиката.

МБД защитава до възможно най-голяма степен решенията да бъдат основани на силни доказателства, а не само на вярвания и личен опит на практиците.

В съвремената дентална медицина постоянно се въвеждат все по-нови и по-нови технологии и материали. Някои от тях ще се окажат надеждни, други ще се провалят в годините. Не всяка новост ще се докаже като успешна, но също така не може да не се развиваме и да не усвояваме новите методи. МБД ни дава възможност да вземем решения кои методи можем да използваме безопасно и в интерес на пациентите. 

Например :

- Лазeрите са нов и модерен сегмент  в съвременната медицина, но по отношение конкретно на лечението на зъбния кариес силните доказтелства не показват предимства на лазера пред конвенционалните технологии, за това нашата политика е да използваме лазерите, чак когато те категорично се докажат като по-добър или поне равен метод за лечение на зъбния кариес, въпреки че добре съзнаваме голямата маркетингова сила при използването на този модерен метод.


Най-добри резултати се наблюдават, когато минимално инвазивният подход и МБД работят в една посока. Понякога, макар и рядко минимално инвазивната философия не е подкрепена от МБД. Тогава ние се доверяваме на доказателствата на научния подход (МБД). 

Например :

- Въпреки че изпиляването на зъби за корони не може да се приеме за минимално инвазивен подход, МБД, чрез редица изследвания препоръчва дъвкателните зъби, които са девитализирани (“умъртвени”) да се възстановят чрез корони.

Контролираните изследвания показват, че девитализираните зъби под действие на дъвкателните сили се спукват значително по-често, когато не са защитени от корона.

В тези случаи, когато трябва да се изработи корона,за минимално инвазивен подход може да се приеме изработването на ултратънка cad-cam циркониева корона, вместо изпиляване за металокерамична корона.