Директен композит

Възстановяване чрез директeн композит

Direct composite - free hand technique 

Видео, натиснете HD за по-добър образ.