Комплексно лечение на зъбно абразио

Д-р Иван Райчев представя - комплексен, мултидипсциплинарен случай на лечение на зъбно абразио. Случаят е решен чрез минимално-инвазивен подход (без изпиляване).

Видео, натиснете HD за по-добър образ.